Kurz obsahuje:

  • Práce s proměnnými
  • Standardní proudy stdin, stdout a stderr
  • Práce s velkými txt soubory, filtry
  • Regulární výrazy čili RegExp, Zřetězení filtrů
  • vysvětlení práce s příkazy: AWk, SED, GREP, HEAD, TR, TAIL, CAT
  • AWK
  • Příkaz find aneb hledáme soubory
  • Jak napsat skript